Cercul de lectura

Sâmbătă, 31 Martie 2012, Scris de Gheorghe Airini


C A L E N D A R U L   A C T I V I T Ă Ţ I L O R

 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 „Biblioteca minunată”
 
 
                1h 30’
 
Vizionare film „Dumbrava minunată”, - evocarea unor aspecte din viaţa scriitorului Mihail Sadoveanu
 
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE
 
 
Cabinetul Multimedia
 
REZULTATE AŞTEPTATE
 - redarea conţinutului fimului urmărit; îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor cu date din biografia marelui scriitor, Mihail Sadoveanu
 
RESPONSABIL
 
 
Bibliotecar Gabriela Harea
 
DATA
 
 
4.11.2011 (5 nov. data naşterii scriitorului)
 2.
 
 „Din cele patru zări”
 
 
 Lansarea cărţii elevelor Adelina Cristiana Bălan şi Alexandra Herghelegiu
 
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE
 
 
Laboratorul de fizică
 
REZULTATE AŞTEPTATE
 
-întâlnirea cu scriitorii vrânceni, reprezentanţi ai cenaclului Duiliu Zamfirescu, condus de d-l Gh. Andrei Neagu;
 
-lecturarea propriilor creaţii literare din Revista
 
Muguri şi flori, ultimul număr;
RESPONSABIL
Prof. Daniela Sporea
DATA
 
 
17.12.2011
 3.
 
 
„Eminescu-Luceafărul poeziei româneşti”
 
-mic spectacol de poezii;cântece
 
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE
 
 
Cabinetul Multimedia
 
REZULTATE AŞTEPTATE
 
-cunoaşterea cât mai multor titluri şi conţinuturi ale creaţiei marelui poet 
 
RESPONSABIL
 
 
Prof. Daniela Sporea şi bibliotecar Gabriela Harea 
 
 
DATA
 
17.01.2012  (pt.15 ian.)
 4.
 
„Printre eroii lui Caragiale”
 -dramatizarea schiţelor D-l Goe…, Vizită…, Five o clok, Justiţie 
 
 LOCUL DE DESFĂŞURARE
 
 Ateneul Popular
 REZULTATE AŞTEPTATE
-îmbogăţirea cunoştinţelor despre 
 
marele dramaturg, comportament adecvat unui mic spectacol organizat în afara şcolii
 
RESPONSABIL
 
 
Prof. Daniela Sporea
 
 
DATA                                                    
1.02.2012
 5.
 
 Zeii şi eroii din Olimp
 
 -lecturarea de fragmente reprezentative din Odiseea lui Homer şi din Legende mitologice de Al. Mitru
 
 LOCUL DE DESFĂŞURARE
 
 
Sala de clasă a colectivului VIII E
 REZULTATE AŞTEPTATE
 -cunoaşterea miturilor greceşti şi a semnificaţiilor simbolice ale personajelor
 RESPONSABIL
 Prof. Daniela Sporea şi bibliotecar Gabriela Harea 
 
 DATA
 
 1.03.2012
6.
 „De Ziua Internaţională a             Cărţii pentru Copii”
 
 -prezentare cărţi pentru copii
 
 LOCUL DE DESFĂŞURARE
 
 Cabinetul Multimedia
 REZULTATE AŞTEPTATE
 -studierea cărţilor prezentate, cunoaşterea cât mai multor titluri şi autori din literatura pentru copii
RESPONSABIL
 
 bibliotecar Gabriela Harea 
 
DATA
 
 4.04.2012
 
 7.
 
 
 Libertate şi destin în Jane Eyre, de Ch. Bronte
 

 

 -prezentare de carte
-dezbatere asupra conceptelor de libertate şi destin în viaţa personajului central al romanului
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE
 
 Sala de clasă a colectivului VII A
 REZULTATE AŞTEPTATE
 -cunoaşterea unor aspecte sociale, culturale şi psihologice, specifice secolului al XIX – lea în Anglia
 RESPONSABIL
 Prof. Daniela Sporea şi bibliotecar Gabriela Harea 
 
DATA
 21.05.2012
 
 8.   
 „De ziua noastră, a copiilor”

 

 -expoziţie desene cu secvenţe preferate din cărţile citite
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE
 Cabinetul Multimedia
 
REZULTATE AŞTEPTATE
 
 Exprimare prin desen, realizarea expoziţiei şi prezentarea de către elevi a lucrărilor proprii; motivarea alegerii temei
 
RESPONSABIL
 Prof. Daniela Sporea şi bibliotecar Gabriela Harea 
DATA
1.06.2012

 


Ultima actualizare (Sâmbătă, 8 Decembrie 2018 08:48)

Revista școlii


Arhiva

Sondaj


Ce parere aveti despre site-ul scolii?

  • O necesitate
  • Imi place ...
  • Trebuie imbunatit
  • Nu-mi place ...
  • Super site

Cautare