Regulamentul de ordine interioara

Marţi, 24 Mai 2016, Scris de Gheorghe Airini


 

 

 ROMÂNIA

Înspectoratul şcolar judeţean Vrancea

Şcoala Gimnazială Duiliu ZamfirescuFocşani 

Focşani, Str. Tinereţii Nr. 2, C.P. 620094, tel: 0237 214060, fax: 0337 401060 http://scoala10focsani.ro, e-mail: duiliuzamfirescu@yahoo.ca

 

 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

 

 

Capitolul IX: ELEVII

 Art.26. 1. Intrarea elevilor în școală se face pe baza legitimației de elev,  având ținuta vestimentară stabilită și adoptată în cadrul Consiliului profesoral în:

·         Pantalon/fustă de culoare bleumarin/negru

·         Sacou/ vestă de culoare bleumarin/negru

·         Camașă albă/ bleu

2. Elevii sunt obligați să poarte legitimația la loc vizibil pe toată durata cursurilor în școală.

 

Capitolul XII   DREPTURILE ELEVILOR ŞI RECOMPENSE

Art. 44  2.  În învățământul primar premierea elevilor se va realiza conform metodologiei în vigoare.

 3. La ciclul gimnazial se vor acorda premii elevilor respectând următoarele criterii:

   a.  premiul I – elevul cu media cea mai mare dar nu mai puţin de 9,50 şi toţi cei care obţin media generală peste 9,80;

  b.  premiul al II lea – elevul cu a doua medie descrescător dar nu mai puţin de 9,00 şi toţi cei care obţin medii generale între 9,50 şi 9,79;

  c.  premiul al III lea – elevul cu a treia medie în ordine descrescătoare dar nu mai puţin de 8,50 şi toţi elevii care obţin medii generale între 9,00 şi 9,49;

  d.  Menţiune – elevul care obţine a patra medie în ordine descrescătoare dar nu mai puţin de 8,00 şi toţi elevii care obţin medii generale între 8,50 şi 8,99 .

4. Pentru acordarea premiilor şi menţiunilor este obligatorie media 10 la purtare.

  

Capitolul XIII: OBLIGAŢIILE ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ, ÎN TIMPUL ORELOR DE CURS ,  PAUZELOR  ŞI  ÎN AFARA ŞCOLII

Art. 47. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată în ceea ce priveşte exprimarea, gestica, mimica etc. atât în şcoală cât şi în afara ei, trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, Regulamentul de Ordine Interioara, regulile de circulaţie şi cele cu privire la protejarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului.

Art. 49. 1. Elevii au obligaţia de a intra în sala de clasă în momentul în care aud soneria, aşteptând în linişte intrarea profesorului.

3.  Li se interzice elevilor să utilizeze în timpul orelor calculatoare, laptop-uri (cu excepţia situaţiilor în care utilizarea lor apare ca sarcină impusă de profesor), telefoane mobile, precum şi să mestece gumă.

Art. 50. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum si părinţilor pentru informare în legătura cu situaţia şcolară.

Art. 51. 2. Elevii care deteriorează bunurile unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială revine întregii clase. În cazul distrugerii /deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achita contravaloarea acestuia.

 Art. 52. Elevii au obligaţia de a-şi respecta colegii, personalul didactic şi nedidactic al şcolii, precum şi persoanele acreditate de conducerea scolii să desfăşoare activităţi în incinta școlii.

Art. 53  3. Decenţa şi particularitatea ţinutei de elev al Școlii “Duiliu Zamfirescu” impun interdicţii privind:

-          coafuri indecente;

-          vopsirea părului;

-          percing-uri, machiaj,purtarea cerceilor de către băieți;

-          excese în etalarea bijuteriilor;

-          purtarea pantalonilor scurți în incinta școlii, la activități educative;

      -     ținuta vestimentară nepotrivită cu activitatea şcolară (fuste şi bluze excesiv de scurte, decolteuri, îmbrăcăminte transparentă, pantaloni rupţi intenţionat pentru efect, pantaloni multicolori – gen camuflaj, etc.);

Art. 54.1.  Le este interzis elevilor:

- să distrugă documentele (cataloage, foi matricole, carnete de note, carnete de alocaţie, legitimaţii etc.);

- să falsifice înscrisurile din documentele şcolare (note, absenţe, semnătura profesorului şi a părintelui);

- să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii sau să murdărească sala de clasă;

- să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, cultivă violenţa şi intoleranţa;

- să deţină și să consume în școala băuturi alcoolice, droguri, substante etnobotanice şi ţigări , să participe la jocuri de noroc;

 - să introducă şi să folosească în școala orice tip de arme sau alte instrumente (muniţie, petarde, pocnitori, arme albe, spray paralizant, gaze lacrimogene, prafuri de orice natură etc.) care prin acţiunea lor pot afecta integritate fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;

 - să introducă şi să difuzeze în scoala materiale având caracter obscen sau pornografic;

- să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

 - să aducă în şcoală persoane străine fără aprobarea dirigintelui, a profesorului de serviciu sau a directorului ;

- să comercializeze diferite obiecte sau bunuri de folosinţă personală;

- să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul scolii; - să atenteze la integritatea fizica si psihica a oricărei persoane cu care intra in conflict (prin agresivitate verbala, prin violenţă fizică 

- să circule pe scara profesorilor;

- să alerge şi să se manifeste zgomotos sau indecent în timpul pauzelor, în clasa si pe culoare;

- să folosească aparate foto sau camere de filmat/înregistrat fără acordul cadrelor didactice sau al conducerii şcolii;

- să lanseze direct sau indirect (prin telefon) zvonuri şi alarme false privitoare la activităţile sau siguranţa Scolii “Duiliu Zamfirescu”- Focsani.

- să arunce ambalaje, pet-uri, hârtie sau orice alte obiecte în alte locuri decât cele special amenajate (coşuri de gunoi, containere);

- să consume seminţe;

- să sară pe bănci, să lovească uşile şi pereţii cu picioarele;

- să zgârie, să mâzgălească sau să scrie pe bănci, pe uşi, pe pereţii claselor, pe holuri, în grupurile sanitare etc.;

- să folosească incorect grupurile sanitare, să arunce obiecte care înfundă conductele de evacuare, să “decoreze” aceste incinte cu expresii sau desene pornografice sau alte mesaje;

- să deterioreze vestiarele si  sala de sport.

- să utilizeze aparatura, materialele didactice , fara acordul d-nilor profesori de ed. fizica, fizica, chimie, biologie etc

- să consume şi să lipească / arunce gumă de mestecat pe obiecte de mobilier, pe duşumeaua din clase sau pe holuri;

- să părăsească incinta scolii în timpul programului şcolar (8-13- schimbul I, 13-19- schimbul II, ). În cazuri bine motivate (îmbolnăvire, situaţii urgente în familie, etc.) ieşirea din curte va fi justificată în faţa dirigintelui sau a profesorului de serviciu.

Capitolul XIV: SANCŢIUNI

Art. 55. Elevii care săvârşesc fapte ce aduc atingere legilor în vigoare şi regulamentelor şcolare vor fi sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptelor.

 

 

Director,

prof. Petrică Moraru

 

 

 


Ultima actualizare (Sâmbătă, 8 Decembrie 2018 08:48)

Revista școlii


Arhiva

Sondaj


Ce parere aveti despre site-ul scolii?

  • O necesitate
  • Imi place ...
  • Trebuie imbunatit
  • Nu-mi place ...
  • Super site

Cautare