Biblioteca

Vineri, 9 Martie 2012, Scris de Airini Gheorghe


    

   Biblioteca Școlii „Duiliu Zamfirescu” Focșani dispune de un fond de carte de peste 19 000 de unități din toate domeniile cunoașterii: enciclopedii, dicționare, atlase, monografii, publicații din sfera  religiei, legislației, educației, științelor exacte (matematică, fizică, chimie, biologie), a tehnicii și medicinei, a sportului și divertismentului, literaturilor române și străine, gramaticii, geografiei și istoriei. Caracterul enciclopedic al bibliotecii satisface nevoile de informare și documentare ale unor categorii variate de utilizatori: elevi, cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic.

   Toate publicațiile bibliotecii sunt prelucrate conform normelor biblioteconomice în vigoare (cotate, clasificate, catalogate) și așezate la raft după criteriul sistematico-alfabetic.

    Pentru o bună orientare în fondul bibliotecii, utilizatorii dispun de catalogul sistematic, de cel alfabetic, de liste bibliografice și bibliografii tematice.

     În vederea familiarizării elevilor cu termenii și operațiunile de specialitate, precum și cu bazele de date ale bibliotecii, cercul de biblioteconomie „Prietenii bibliotecii” organizează ședințe lunar la care pot participa și cadrele didactice interesate de știința informării și documentării.

   Cercul de lectură „Lumea minunată a cărților”, cu activități programate lunar (bilunar, când este cazul) vine în întâmpinarea nevoilor de lectură și recreere ale utilizatorilor. În cadrul acestui cerc se organizează vizionări de fime,  concursuri, discuții pe teme stabilite de comun acord cu colaboratorii din catedra de limba română, istorie, dar și cu  învățătorii din școală.

   Biblioteca asigură accesul la internet, sprijinind elevii în informarea și pe baza acestui sistem de date on-line. Cititorii pot consulta publicațiile în cabinetul multimedia sau le pot împrumuta la domiciliu, pe baza fișei de cititor.

   Personalul bibliotecii este policalificat (bibliotecar, profesor documentarist, profesor de limbă franceză și inginer mecanic) și îndrumă utilizatorii în documentarea pentru buna derulare a procesului instructiv-educativ.

   În cadrul bibliotecii se organizează o serie de activități extracurriculare (proiecte educaționale, concursuri, lansări de carte, expoziții tematice, expoziții de desene, coperți realizate de elevi, strângerea și valorificarea maculaturii, ș.a.).

   Dintre principalele proiecte multianuale  coordonate de biblioteca școlii se pot enumera: realizarea revistei școlare „Muguri și flori”, cele mai reușite lucrări ale elevilor fiind premiate în cadrul concursului de creație literară cu același nume, parteneriatul educațional „Mediul înconjurător are nevoie de noi”, dar și „Obiceiuri și tradiții din Vrancea”.

       Prin programul aprobat de conducerea școlii se asigură accesul tuturor utilizatorilor reali și potențiali la colecțiile și serviciile bibliotecii (luni și joi, între orele 800-1100, 1300-1800, iar marți, miercuri și vineri, între orele 800-1600).

   

          Pliantul bibliotecii se poate descarca aici, in format word.

 

Bibliotecar, 

  Gabriela Harea

 


Ultima actualizare (Sâmbătă, 8 Decembrie 2018 08:48)

Revista școlii


Arhiva

Sondaj


Ce parere aveti despre site-ul scolii?

  • O necesitate
  • Imi place ...
  • Trebuie imbunatit
  • Nu-mi place ...
  • Super site

Cautare